Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.
 • Автор несе особисту відповідальність за достовірність поданої інформації.
 • Обсяг за бажанням, але не більше 5-6 сторінок друкованого тексту формату А4.
 • Обсяг за бажанням, але не більше 5-6 сторінок друкованого тексту формату А4.
 • Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Порядок розміщення матеріалу:
  - УДК (кегель шрифта – 12 pt);
  - прізвище та ім’я автора/соавтора доповіді (кегель шрифта – 12 pt, укр. та англ. мовою)
  - назва організації автора доповіді (кегель шрифта – 12 pt, укр. та англ. мовою)
  - назва доповіді (кегель шрифта – 12, по центру, Bold, укр. та англ. мовою);
  - коротка анотація доповіді (кегель шрифта – 12 pt, укр. та англ. мовою)
  - ключові слова доповіді (кегель шрифта – 12 pt, укр. та англ. мовою)
  - текст тез доповіді(кегель шрифта – 12 pt, укр. або англ. мовою)
  - перелік посилань (повинен бути обов’язково), в тексті обов’язкові посилання на використані джерела
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.